Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovanie osobných údajov

Zodpovedná osoba pre dohľad nad ochranou osobných údajov
Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v Resort Levočská Dolina (prevádzka spoločnosti ARPROG, akciová spoločnosť Poprad) nasledovná zodpovedná osoba: Ing. Dominik Bartko, : dominik.bartko@proenergy.sk

Dokumenty ochrany osobných údajov:

Cookies

Kamerové systémy

Súťaže

Marketing

Eshop

Požičovňa

Propagácia 

Vernostný program 

Evidencia ubytovaných 

IS Permanentky